Gebauer
Gebauer
Winter Garden
Winter Garden
Wooden doors
Wooden doors
Wooden shutters
Wooden shutters


Firma GEBAUER z dniem 8.10.2021 r. z powodu zakończenia działalności Zarządu Sukcesyjnego powstałego w dniu 4.12.2019 r w wyniku śmierci właściciela Jana Gebauera została przekształcona z przedsiębiorstwa: Jan Gebauer Zakład Stolarski GEBAUER w spadku działająca pod nr NIP 754-000-14-49 w firmę:

GEBAUER Anna Gebauer
zarejestrowaną pod nr NIP 754-143-77-17
Regon 520038141 oraz adresem:
ul. Św. Marcina 35, 46-050 Tarnów Opolski

Zgodnie z uchwała Dz.U. 2018 poz. 1629 z dnia 5 lipca 2018 „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
wszystkie umowy, certyfikaty, koncesje, patenty, prawa własności znaków towarowych jak i domeny oraz zobowiązania przechodzą na nowo powstała firmę.

PRODUCTS

Zakup systemu informatycznego B2B, B2E i B2C

Informujemy o rozpoczętym konkursie dotyczącym zakupu przez naszą firmę systemu informatycznego B2B, B2E i B2C współfinansowanym ze środków unijnych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159812

Pytania i oferty prosimy wysyłać na maila:
projekt_2.1.2@gebauer.pl

Gebauer in numbers

35700

Widnows Sold

21900

Doors Sold

6000

Satisfied customers

37

Years on the market

Our partners

CONTACT US

OUR LOCATION